×

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. Met ons wordt verstaan Verkoelen Dak Nederland, Inderhees kozijnen & zonwering, Green Power Zonnepanelen of Green Power Isolatie BV, hierna te noemen Verkoelen/ Inderhees/  Green Power Groep. In deze verklaring kan u per situatie (contact en/of als klant) lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook leest u hoelang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Verder leest u wat uw rechten zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt! Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@verkoelendak.nl.

Als u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt via website, e-mail, telefoon dan wel via de klassieke post dan zullen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en verder door uw verstrekte vertrouwelijke informatie vastleggen. Deze informatie verstrekt u ons op volledig vrijwillige basis. We zullen deze verstrekte gegevens enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Bewaartermijn

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we uw gegevens hebben vastgelegd. Deze bewaartermijn is afhankelijk van zowel wettelijke bewaartermijnen dan wel operationele noodzaak.

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, zowel fysiek als online.

Uw rechten

Als u wilt, kunt u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens als we die van u vastgelegd hebben en u mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur ons dan een mail naar info@verkoelendak.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. We controleren wel eerst of het verzoek wel echt van u komt door een identiteitscheck uit te voeren.

Op onze kantoren en bouwplaatsen

Als u onze kantoor of bouwplaatsen bezoekt of er werkzaamheden verricht, kun u door de bewakingscamera worden gefilmd. Dit doen we om ieders veiligheid te beschermen. De beelden worden beperkt bewaard.

Als u onze website bezoekt

Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die u hen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt met uw toestemming en Verkoelen Dak Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.
Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep gebruikt de verzamelde gegevens om haar online bezoekers de volgende diensten te leveren:

  • Informatieverstrekking over de ontwikkeling van de website en over nieuws en blogs. Mocht u dit niet langer op prijs stellen, stuurt u dan een e-mail naar info@verkoelendak.nl. Uw gegevens worden dan toegevoegd en bewaard om verzending van nieuws in de toekomst te voorkomen.
  • Gegevens over gebruik van de website van Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep en de feedback die zij krijgt van haar bezoekers helpt haar om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep verkoopt uw gegevens niet

Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend te beschikking stellen aan derden die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Verkoelen Dak Nederland spreekt met werknemers en ingeschakelde derden mondeling of schriftelijk af dat zij vertrouwelijk met uw gegevens dienen om te gaan.

Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep waardeert uw vertrouwen en zal daarom zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijden worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Echter kan Verkoelen/ Inderhees/ Green Power Groep niet garanderen dat er nooit misbruik gemaakt kan worden van gegevens, zoals bijvoorbeeld door hackers.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Verkoelen Dak Nederland in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.